COLOSS – badanie strat/przetrwania rodzin pszczelich zimą 2019/2020 w Polsce

Szanowni Pszczelarze,
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza ankiety na temat zimowych strat rodzin pszczelich po zimie 2019/2020 w Polsce. Pracownia Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie już po raz 11 prowadzi badanie zimowych upadków rodzin pszczelich w ramach aktywności organizacji COLOSS (Prevention of Honey Bee Colony Losses). Z dotychczasowych doniesień pszczelarzy wiemy, że tegoroczna zima była niezwykle dotkliwa dla polskich pszczół. Informacje, które uzyskamy z ankiety tym bardziej będą pomocne w analizie strat i będą dostępne dla Państwa w pszczelarskich czasopismach („Pszczelarstwo”, „Pasieka”, „Pszczelarz Polski”). Dodatkowo, co roku, prezentujemy wyniki badania monitoringowego w czasie Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, które później są dostępne w formie materiałów z konferencji online. Dziękujemy wszystkich Pszczelarzom, którzy wypełnili ankietę w zeszłym roku.
Przypominamy o anonimowości ankiety. Zapewniamy, że ankieta zawiera podstawowe, najważniejsze pytania na temat zimowli i warto poświęcić na nią swój czas. Niezależnie od kondycji rodzin przed i po zimie – ważne są wyniki ze wszystkich pasiek w Polsce, zarówno tych, które przezimowały w całości, jak i tych, w których obserwowano straty. Prosimy o wypełnienie jej jednorazowo. Będziemy wdzięczne kołom, stowarzyszeniom i związkom pszczelarskim za jej rozpowszechnianie.
Liczymy na Państwa liczny udział w ankiecie i z góry dziękujemy za jej wypełnienie! Pamiętajmy, że zarówno nasza, jak i Państwa praca związana z monitoringiem co roku owocuje rzetelnymi danymi na temat strat rodzin pszczelich, na podstawie których można ubiegać się o pomoc dla pszczelarstwa, która jak wiemy, jest bardzo potrzebna.
Poniżej podajemy link do ankiety w wersji internetowej i zachęcamy do wypełniania jej w tej formie, jednak jeśli nie mają Państwo takiej możliwości, to w czasopismach pszczelarskich będzie ona dostępna w wersji papierowej. Na odpowiedzi czekamy do 17 czerwca 2020 roku.

https://www.bee-survey.com/index.php/268184?lang=pl

Darz miód!
dr n. wet. Anna Gajda, lek. wet. Ewa Mazur