12 grudnia 2018

Historia organizacji

1950
Lata 50-te
Historia naszej organizacji nierozłącznie związana jest z działalnością Koła Pszczelarzy, które powstało w Mińsku Mazowieckim za czasów II Rzeczypospolitej. W czasie okupacji niemieckiej i po wyzwoleniu zrzeszało kilkuset członków. Od lat 50-tych Prezesem Koła był Aleksander Piwowarczyk. W czasie swojej ponad 30-letniej służby na rzecz mińskich pszczelarzy organizował wielokrotnie nasadzenia drzew i krzewów miododajnych, głównie lip i akacji. Szacuje się, że łącznie w czasie jego długiej prezesury uzbierało się tego około tysiąca sztuk. Wiele z nich można podziwiać do dzisiaj.
1980
Lata 80-te

W latach 80-tych nastąpił podział na 2 koła: Rejonowe Koło Pszczelarzy(RKP) liczące około 150 członków i Gminno-Miejskie Koło Pszczelarzy zrzeszające około 50 członków. Prezesem RKP został Stanisław Dudewicz zaś Gminno-Miejskiego Koła Marian Ptasiński. Zarząd RKP dbał o edukację pszczelarzy zapraszając fachowców z dziedziny pszczelarstwa (Jan Plewa, Krzysztof Loc, prof. Andrzej Pidek) i organizując wyjazdy do Puław i Olecka. Członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy licznie uczestniczyli w Kongresie Apimondii w 1987 roku. Zarządy obu Kół zajmowały się w tym czasie również rozprowadzaniem cukru oraz leków przeciwko warrozie.

1990
Lata 90-te

W lutym 1990 roku na wniosek Regionalnego Związku Pszczelarzy Siedlcach odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów obu kół, w wyniku którego nastąpiło połączenie w jedno Gminno-Miejskie Koło Pszczelarzy, którego Prezesem został Marian Ptasiński. Ofiarnie pracował na rzecz Koła jednak po kilku latach zrezygnował z pełnionej funkcji z powodu podeszłego wieku. Po jego rezygnacji na Prezesa Koła został powołany Franciszek Sądel. Za czasów jego prezesury zaczęto organizować wycieczki do stacji hodowli pszczół, pasiek wysoko-wyspecjalizowanych, ośrodków kształcenia pszczelarzy oraz wielu innych miejsc związanych z pszczelarstwem.

1993

W sierpniu 1993 roku w parafii Św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim odbyły się pierwsze Diecezjalne Dożynki Rolno-Pszczelarskie, podczas których ks. bp. Stanisław Kędziora poświęcił sztandar naszego Koła. Prezes Sądel z powodu podeszłego wieku złożył rezygnację z pełnionej funkcji i w październiku 1999 roku na Prezesa Koła został wybrany Zdzisław Żółtek, który bardzo sumiennie wypełniał swoje obowiązki w coraz trudniejszych dla pszczelarstwa czasach. Ze względu na kłopoty zdrowotne po ponad trzech latach złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

2003

W wyniku nowych wyborów w lutym 2003 roku Prezesem został Jerzy Anuszewski. Od tego roku nasza organizacja nosi nazwę Koło Pszczelarzy w Mińsku Mazowieckim. Prezes Anuszewski był dobrym organizatorem i z oddaniem pełnił swoją funkcję. Wystąpił między innymi z wnioskiem o zmianę przynależności Koła i zaproponował przeniesienie go do jednego z warszawskich związków. Po kilku latach zrezygnował z pełnionej funkcji z powodu podeszłego wieku. Za jego ofiarną pracę nadano mu tytuł Honorowego Prezesa Koła. Kolejnym Prezesem na ponad rok został Ks. Leszek Bajurski ówczesny proboszcz parafii w Kiczkach, który poczynił dalsze przygotowania do zmiany przynależności naszego Koła. Jednak dopiero kolejny Prezes Marian Miąskiewicz zakończył to przedsięwzięcie.

2007

Do końca 2007 roku Koło zrzeszone było w Regionalnym Związku Pszczelarzy w Siedlcach. Na mocy podjętej Uchwały od 2008r Koło Pszczelarzy w Mińsku Mazowieckim wchodziło w skład Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Warszawie.

2009

W marcu 2009 roku odbyły się wybory nowego Zarządu, w wyniku których Prezesem Koła został Konrad Ładnowski. Marzył o szerszym rozpowszechnieniu informacji o mińskich pszczelarzach i dlatego w listopadzie 2009 roku uruchomił stronę internetową naszego Koła.

2014

Wiosną 2014 roku zostało powołane Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Mińskiej dzięki czemu nasza organizacja uzyskała osobowość prawną i może działać całkowicie samodzielnie

2015

Jednym z takich działań było zorganizowanie dnia 22.03.2015 I Mazowieckiej Konferencji Pszczelarskiej w Mińsku Mazowieckim, która stała się imprezą cykliczną. Nasi pszczelarze organizują w przedszkolach i szkołach pogadanki popularyzujące pszczelarstwo. Obowiązkiem pszczelarzy jest uświadamianie ludziom jak ważne dla środowiska i ludzkości są te małe stworzonka, których tak naprawdę nie należy się bać. Aby poszerzać wiedzę naszych pszczelarzy Zarząd stara się kilka razy do roku zapraszać wykładowców i organizować szkolenia. W miarę możliwości organizowane są nasadzenia drzew i krzewów miododajnych w celu polepszenia bazy pożytkowej.

Każdego roku 07 grudnia w dniu Św. Ambrożego patrona pszczelarzy delegacja ze sztandarem naszej organizacji udaje się na Jasną Górę, aby podziękować Matce Boskiej za zbiory i opiekę nad ich pasiekami.

Od wielu lat w okresie Świąt Bożego Narodzenia organizowane są spotkania opłatkowe poprzedzone Mszą Świętą dziękczynną.