Kolejne ogniska zgnilca amerykańskiego w naszym powiecie

Dnia 29 sierpnia 2017 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim wydał Rozporządzenie nr 2 w sprawie zgnilca amerykańskiego, w którym w związku z wykryciem kolejnych ognisk choroby znacznie rozszerza obszar zapowietrzony (patrz mapa poniżej).

Apelujemy do okolicznych pszczelarzy o wykonanie uważnych przeglądów swoich rodzin pszczelich i niezwłoczne zgłaszanie do PLW każdego niepokojącego przypadku. Niezwykle ważne jest, aby każdy pszczelarz rozejrzał się dokładnie po swojej okolicy i upewnił czy nie ma w sąsiedztwie zaniedbanej pasieki, która może być źródłem choroby. Z ramienia PLW z pewnością będą prowadzone kontrole w pasiekach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym. Prosimy podczas kontroli przekazywać lekarzowi weterynarii informacje o ewentualnych okolicznych pasiekach, które mogą nie być zgłoszone do rejestru PLW i potencjalnie stanowić zagrożenie.