1 stycznia 2019

Programy poprzednich konferencji

VII Mazowiecka Konferencja Pszczelarska odbyła się 18.03.2023r.


V Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim
09.03.2019r.
odbyła się pod hasłem „Jak bardzo jesteśmy sobie nawzajem potrzebni?”


IV Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim
03.03.2018r.
odbyła się pod hasłem „Poznajmy delikatny organizm pszczoły miodnej”

Współczesna gospodarka pasieczka w ulach różnego typu – dr hab. Krzysztof Olszewski
Dieta i termoregulacja pszczoły miodnej widziane oczami pszczelarza i biologa
dr Przemysław Grodzicki
Genetyka a pszczoły w naszej pasiece – prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog
Praktyczna biologia pszczół – prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog


III Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim
11.03.2017r.
odbyła się pod hasłem „Czy przetrwamy bez siebie?”

Produkty pszczele w profilaktyce i lecznictwie – ks. dr Eugeniusz Marciniak
Problemy z prawidłowym zimowaniem pszczół – dr hab. Zbigniew Lipiński
Biologiczne podstawy gospodarki pasiecznej – mgr Marek Podlewski
Prawidłowy rozwój wiosenny receptą na udany sezon pszczelarski mgr Marek Podlewski


II Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim
13.03.2016r.
odbyła się pod hasłem „Pomóżmy pszczołom przetrwać”

Sposoby ochrony kondycji rodzin pszczelich w warunkach skażenia i ubożenia pastwiska pszczelego – dr hab. Zbigniew Lipiński
Problematyka inwazji roztoczy V. destructor w krajowych pasiekach, w świetle aktualnych wyników badań
– dr Krystyna Pohorecka
Analiza pyłkowa-jedno z najważniejszych badań jakościowych miodów dr Dariusz Teper
Jak prawidłowo unasienić matkę pszczelą mgr inż. – Cezary Kruk


I Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim
22.03.2015r.
odbyła się pod hasłem „Pszczoła miodna wobec współczesnych zagrożeń”

Mały chrząszcz ulowy – realne zagrożenie. dr Anna Gajda
Jak rozróżnić Nosema ceranae od Nosema apis? – dr Anna Gajda
Prawidłowa gospodarka pasieczna kluczem do zdrowia pszczół
– mgr inż. Tomasz Kędziora
Tworzenie odkładów sposobem na poprawę zdrowotności pszczół oraz powiększenie pasieki mgr inż. Tomasz Kędziora
Syndrom masowego ginięcia pszczół – Cezary Kruk
Próby selekcji pszczół odpornych na Varroa destructor– Cezary Kruk