28 czerwca 2023

Nadzywczajne Walne Zebranie Członków

Uwaga!
Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Mińskiej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków dotyczące sprawozdania za 2022 rok oraz uchwalenia zmian w statucie SPZM, zebranie odbędzie się w piątek 30 czerwca 2023r. o godz. 18:00 w sali gimnastycznej Szkoły Salezjańskiej przy ul. Kościuszki 27 w Mińsku Mazowieckim.
W przypadku braku kworum kolejny termin zebrania to 30 czerwca 2023 roku o godz. 18:30.
Poniżej dokumenty do zapoznania się przed Walnym Zebraniem Członków:

Serdecznie Zapraszamy