1 marca 2023

Zakupy grupowe pokarmu dla pszczół 2023

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Mińskiej zamierzają zorganizować zbiorowy zakup pokarmu. Pokarm, tak jak w ubiegłych latach zamawiany będzie w firmie Diamant.
Odbiór pokarmu będzie w Mińsku Mazowieckim, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, wjazd od ul. Jasnej (adres ul. Budowlana 4). Planowany odbiór pokarmu 20-25 marca.

Zamówienia proszę składać do 10 marca 2023

Po wypełnieniu formularza proszę nie uiszczać wpłat. Po zebraniu wszystkich zamówień każdy indywidualnie dostanie informację o wysokości kwoty, którą powinien wpłacić ze względu na to, że aktualnie podawane ceny mogą ulec zmianie. Planowane dokonywanie wpłat 10-15 marca.