Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje o wygaszeniu obszaru zapowietrzonego zgnilcem amerykańskim pszczół.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje o wygaszeniu z dniem 20 lipca br. obszaru zapowietrzonego zgnilcem amerykańskim pszczół, określonego na podstawie rozporządzenia nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu mińskiego i otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8911 i poz. 12169, z 2019r. poz. 13834 oraz z 2020r. poz. 5994 i poz. 8638).

Jednocześnie PWL przypomina, że obszar określony na podstawie rozporządzenia nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu otwockiego, piaseczyńskiego i miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 10395) nadal obowiązuje.

Aktualna mapa obszaru dostępna poniżej.