Szkolenie pszczelarzy w zakresie wychowu matek pszczelich

Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Mińskiej realizuje zadanie publiczne „Szkolenie pszczelarzy w zakresie wychowu matek pszczelich”, dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/4563/2023 zawartą 28.06.2023r. w Warszawie.

W szkoleniu bierze udział 10 pszczelarzy naszego Stowarzyszenia, którzy spełnili następujące kryteria:
– należą do naszej organizacji nie krócej niż 3 lata;
– mają tytuł zawodowy „Pszczelarz”

Szkolenie teoretyczne (wykład) odbyło się w Mińsku Mazowieckim, natomiast szkolenie praktyczne  odbywa się w pasiece Józefa Marka Majaka w miejscowości Stanisławów gmina Promna, w powiecie białobrzeskim, w województwie mazowieckim.

Kontakt do osoby realizującej zadanie:
Milena Sikora
Adres e-mail: info@minscypszczelarze.pl
Telefon: 507 145 641