Uzyskanie numeru EP w Powiatowych Biurach ARiMR

Pamiętajcie o uzyskaniu numeru EP w Biurach Powiatowych ARiMR! Ten numer potrzebny będzie do wniosku o dotacje do rodzin przezimowanych, a później do wniosków o dofinansowanie do zakupu matek pszczelich, sprzętu pasiecznego i asortymentu związanego z gospodarką wędrowną…

Dotacje do rodzin pszczelich

https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/pszczelarstwo/wieksze-doplaty-do-kazdej-rodziny-pszczelej,126200.html?fbclid=IwAR2LLM9hAirx7QR9BC9ZgUdDl8fXsJXkkS4R9D30Xmumm3_TAC8LMOqOvJo