Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Od czerwca do listopada 2018 roku we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizowaliśmy program: „Działania na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie mazowieckim”. W projekcie wzięło udział 40 członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Mińskiej. W ramach programu zakupiliśmy 91 odkładów pszczelich, 484 podkarmiaczki, 6520 ramek oraz 1078 roślin miododajnych (w tym 150 lip o wysokości około 4 m). Zrealizowany program niewątpliwie wpłynął na zwiększenie populacji pszczół w naszym województwie jak również doskonale wpłynął na poprawę ich zdrowotności oraz rozbudowanie bazy pożytkowej dla tych niezwykle pracowitych owadów. Z końcem roku do uczestników projektu trafiło łącznie 60 tyś złotych dotacji. Pszczelarze bardzo pozytywnie ocenili zrealizowany program i z niecierpliwością czekają na kolejną edycję.