Zgnilec amerykański pszczół w powiecie mińskim

Dnia 19 czerwca Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim wydał Rozporządzenie nr 1 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół. Ognisko choroby wykryto w jednej z pasiek zlokalizowanej w miejscowości Mistów gm. Jakubów.

Zgodnie z wydanym Rozporządzeniem na obszarze zapowietrzonym obowiązuje całkowity zakaz przemieszczania pszczół, produktów pszczelich oraz sprzętu używanego w pasiekach. Pod nadzorem lekarza weterynarii prowadzone będą również kontrole pasiek zlokalizowanych w tym obszarze.
Zwracamy się z apelem do pszczelarzy z powiatu mińskiego o wykonanie szczegółowych przeglądów rodzin pszczelich od kontem zdrowotności czerwiu. W przypadku wykrycia niepokojących objawów chorobowych należy niezwłocznie skontaktować się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.